Osteopati

osteopati
Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still. Den första osteopatskolan, the American School of Osteopathy, öppnades 1892 i Kirksville, Missouri. Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och osteopaterna är licensierade läkare med fullständigar rättigheter.
Osteopatin har sedan vuxit och spridits över hela världen och
idag finns det ca 300 aktiva osteopater i Sverige.
Här i Sverige är vi, än så länge, diplomerade.
Bra hälsa är det normala tillståndet i våra kroppar och sjukdom är avvikelser från det normala.
Avvikelserna kan vara i rörelseapparaten, i kroppens inre fysiologi och i det psykologiska. Våra kroppar har en inneboende självläkningsförmåga och det är den som vi osteopater aktiverar i våra behandlingar.
Som osteopat försöker man se helheten av en persons hälsa och vi använder oss av s k manuell medicin där vi behandlar våra patienter endast med hjälp av händerna.
Det finns ingen magisk formel, medicin eller högteknologiska maskiner för att göra våra patienter friska och glada.
Det vi framförallt gör är att vi försöker hitta nyckeln till problemet och grundorsaken till varför problemet finns.
Vår uppgift är att hitta det som orsakade problemet redan från början!
Det handlar mest om dysfunktioner eller smärtor i rörelseapparaten (leder, ligament, muskler, och dess nerver och kärl).
Det kommer även patienter med funktionella besvär som huvudvärk, mag- och tarmproblematik, IBS, problem med de inre organen eller andra diffusa smärtor.

“Vi tar hänsyn till hela människan – sinne, kropp och själ!”

TELEFONNUMMER

0709-31 55 41

MAIL

info@pergunnarosteopati.se

Engelbrektsgatan 31, 582 21, Linköping
(Mitt emot fjärrbussarna, vid gamla Priso)